Holdstarter 2024

Mandag den 5 februar kl. 17.30

Tirsdag den 20 februar kl. 19.00

Onsdag den 13 marts kl. 17:00

Mandag den 22 april kl. 17:30

Tirsdag den 7 maj kl. 19:00

Onsdag den 5 juni kl. 17:00