Holdstart 2020

  • Torsdag  den 30 april kl.19.00
  • Onsdag   den 6 maj    kl. 16.00
  • Tirsdag   den 19 maj  kl. 16.00
  • Mandag  den   8 juni  kl. 17.30
  • Tirsdag  den   25 juni  kl.19.00
  • Onsdag  den    8  juli   kl.16.00
  • Tirsdag  den  13 august kl. 19.00
  • Ring eller send en mail, helst med dit tlf. nr.