Holdstart 2020

  • Torsdag  den   25 juni  kl.19.00
  • Onsdag  den    8  juli      kl.16.00
  • Torsdag  den  13 august kl. 19.00
  •  Tirsdag den  8  september kl. 17.00
  •  Mandag den 24 september kl. 17.30
  •  Torsdag den 22  oktober     kl.  19.00
  • Ring eller send en mail, helst med dit tlf. nr.