Holdstart 2020-21

  •  Onsdag den  4  november  kl.   16.00
  • Tirsdag  den 17 novenber  kl.    17.00

Holdstarter  2021.

Torsdag den  7  januar    kl. 19.00
Tirsdag den  2 februar    kl. 17.00
Mandag den 22  februar kl. 17.30
  • Ring eller send en mail, helst med dit tlf. nr.