Holdstart 2020

  • Onsdag den 2 oktober       kl. 16.00
  • Torsdag den  9 januar      kl.  17.00
  • Onsdag  den 22 januar     kl.  16.00
  • Onsdag  den  5 februar     kl.  19.00
  •  Mandag den 24 februar   kl.  16.00
  •  Tirsdag den  10  marts     kl.  19.00
  •  Torsdag den  26  marts    kl.  17.00
  •  onsdag den   15  april      kl.   16.00

Ring eller send en mail, helst med dit tlf. nr.